www.vgt.pl - hosting, pozycjonowanie, Jelenia Góra, Wrocław
NGH-

Nieruchomości Gold House - apartamenty Karpacz na sprzedaż, apartamenty Szklarska Poręba na sprzedaż, Nieruchomości Karpacz, Nieruchomości Szklarska Poręba

Karpacz...

Nr oferty: NGH-11260

Aby powiększyć, kliknij na zdjęciu.

Kliknij w miniaturkę, aby zmienić zdjęcie.

Cena:770 000,00 zł
Typ oferty:Działki
Lokalizacja:Karpacz
Powierzchnia:1832.003 m2

  • Stan prawny: własność
  • Kształt działki: prostokąt
  • Ukształtowanie: lekko nachylona
  • Dojazd: utwardzony
  • Media: gaz z sieci, woda z sieci, prąd, kanalizacja miejska, w pobliżu

Opis oferty

Do sprzedania działka budowlana o powierzchni 1832 m2 zlokalizowana w Karpaczu w rejonie ul. Myśliwskiej , teren lekko nachylony , uzbrojenie w pobliżu .

Z działki widok na góry .

W planie przestrzennego zagospodarowania tern przewidziany :

Przeznaczenie podstawowe : Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub,– tereny usług turystycznych,

Przeznaczenie dopuszczalne : usługi publiczne –zajmujące nie więcej niż 20% wy-znaczonego liniami rozgraniczającymi terenu oraz nie więcej niż 25% pow. całkowitej budynku, usługi komercyjne –wyłącznie jako wbudowane, zajmujące nie więcej niż 25% pow. całkowitej budynku, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –wyłącznie jako istniejące, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również na wydzielonych działkach;

Dopuszcza się elementy architektonicznego ukształtowania zabudowy takie jak: lukarny, facjaty, wiatrołapy, werandy, ryzality, wykusze,

a)nieprzekraczalna linia zabudowy budynków projektowanych –6m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej, drogi wewnętrznej i drogi pieszo jezdnej –zgodnie z rysunkiem planu,

b)charakter zabudowy –wolno stojąca,

c)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej –0,30,

d)maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy –0,20,

e)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,50,

f)maksymalna wysokość zabudowy:– dla istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych, o wysokości powyżej 13,5m –nieprzekraczająca istniejącej wysokości,– dla istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych o wysokości poniżej 13,5 m oraz budynków projektowanych mieszkaniowych i usługowych –13,5 m,– dla garaży i budynków gospodarczych –5m,

g)maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:– dla istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych posiadających powyżej 3kondygnacji nadziemnych– zakaz nadbudowy zwiększającej ilość kondygnacji,– dla istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych posiadających poniżej 3 kondygnacji nadziemnych oraz budynków projektowanych mieszkaniowych i usługowych –3kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe,– dla garaży i budynków gospodarczych –1kondygnacja nadziemna,

h)ilość kondygnacji od strony zaplecza działki (od tyłu budynku), może róż-nić się wyłącznie o dwie kondygnacje od ustalonej maksymalnej ilości kondygnacji, określonej od najniżej położonego terenu przy budynku, od strony ulicy,

i) dachy:– dla istniejących budynków, przy przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza się zachowanie istniejących spadków połaci dachowych lub nawiązanie do istniejących spadków połaci dachowych,– dla budynków projektowanych: mieszkaniowych i usługowych –dwu-lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci –od 300 do 500,–dla garaży i budynków gospodarczych –dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci –od 200 do 500, w przypadku obiektów dobudowanych dopuszcza się również jednospadowe .

Niewielka część działki przeznaczona pod zieleń ( tereny zieleni ), przeznaczenie dopuszczalne lasy i zadrzewienia, parki leśne, terenowe urządzenia sportu i rekreacji –zajmujących nie więcej niż 10% wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również na wydzielonych działkach .

Kontakt Adam Chojnacki Nieruchomości Gold House . Tel. 514 209 936 .


Osoba odpowiedzialna zawodowo:

Adam Chojnacki
lic. zaw. 6692 - sprawdź

693 539 963 , 75 644 60 60
adam.goldhouse@gmail.com


*Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma ona charakter jedynie informacyjny i może ulec zmianie.

 
unikalnych odwiedzin: Strona główna /  O firmie /  Nasz zespół /  Kredyty /  Zgłoś ofertę /  Kontakt
2231530
www.vgt.pl - tworzenie stron internetowych, webdesign, Jelenia Góra